OM UTVALGET

Regjeringen har nedsatt et delingsøkonomiutvalg som skal vurdere muligheter og utfordringer som fremveksten av delingsøkonomien reiser. Utvalget skal også identifisere reguleringer som utfordres av delingsøkonomien. Utvalgets innstilling vil ligge til grunn når politikerne tar debatten om hvordan den nye økonomien bør reguleres. Regjeringens delingsøkonomiutvalg mangler de unges stemme. Dette er ikke bare en mangel hva gjelder representasjon av befolkningen, men unge er også den største brukergruppen av de nye delingstjenestene og innehar verdifull erfaring som utvalget vil kunne gå glipp av. Derfor ønsker vi i Delingsøkonomiutvalget UNG å gi våre råd til hvordan myndighetene bør regulere delingsøkonomien.

Utvalget er nedsatt på initiativ fra Uber, men Uber har ikke hatt noen innvirkning på utvalgets anbefalinger. Ulrik Hallén Øen fra Geelmuyden Kiese har på oppdrag fra Uber fungert som uavhengig sekretariat for utvalget.

Utvalgets medlemmer er valgt ut på bakgrunn av sitt engasjement i enten ungdomspolitikken, næringslivet eller partene i arbeidslivet. I utvalget representerer vi kun oss selv og våre egne meninger.