Ungdommen vil ha delingsøkonomi.
Gi oss en mulighet til å dele på lovlig vis.

Delingsøkonomiutvalget UNG vil ha en politikk som minimerer delingsøkonomiens negative konsekvenser, og som samtidig ivaretar potensialet for bedre ressursutnyttelse.

Mandatet

Delingsøkonomien skaper nye markedsmuligheter og kan legge til rette for mer effektiv utnyttelse av overskuddsressurser og ledig arbeidskraft. Samtidig bringer delingsøkonomien med seg utfordringer på en rekke områder.

Om utvalget

Regjeringens delingsøkonomiutvalg mangler de unges stemme. Dette er ikke bare en mangel hva gjelder representasjon av befolkningen, men unge er også den største brukergruppen av de nye delingstjenestene og innehar verdifull erfaring som utvalget vil kunne gå glipp av.

Anbefalingene

Les anbefalingene fra Delingsøkonomiutvalget UNG til Finansdepartementet.

Hvordan Norge bør regulerer den nye økonomien.